Zbierka pre náš domov

9.1.2020 zavítala do nášho domova Ing. Jana Štefánková, PhD. z UCM v Trnave, ktorá nám priniesla zbierku ošatenia. Oblečeniu sa PSS veľmi potešili za čo patrí všetkým darcom srdečná vďaka.

spoločné foto darcov a obdarovaných
ďakujeme
poďakovanie p. riaditeľky