Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu dss_strkovec@zupa-tt.sk.