O nás

 Od 01.01.2004 je zriaďovateľom DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec Trnavský samosprávny kraj. Sme štátna rozpočtová organizácia. Riaditeľkou zariadenia je Mgr. Mária Tóthová.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni - Štrkovec (ďalej len DSS) je zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb dňom 18.05.2009 v  zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych  službách a  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území TTSK a to nasledovne:

Cieľová skupina:  deti a dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym
                                druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie

Adresa:                   Šoporňa – Štrkovec 10, 925 52 Šoporňa

Forma služby:        ambulantná

Rozsah:                   neurčitý čas

Kapacita:               2

Cieľová skupina:   deti a dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym
                                 druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie

Adresa:                   Šoporňa – Štrkovec 10, 925 52 Šoporňa

Forma služby:        pobytová - ročná

Rozsah:                   neurčitý čas

Kapacita:               53

Zabezpečujeme nevyhnutnú starostlivosť ako je stravovanie, ubytovanie a zaopatrenie, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, záujmovú a rekreačnú činnosť. Počiatočná starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby v DSS Šoporňa – Štrkovec bola zameraná na opatrovateľstvo. V súčasnosti kráča sociálne pôsobenie, špeciálno – pedagogické pôsobenie ruka v ruke so zdravotnou starostlivosťou.

V budove zariadenia sa nachádza 16 obývateľných izieb ( dvojlôžkové,  trojlôžkové a  štvorlôžkové izby ) a jeden samostatne stojaci obytný kontajner pre 2 osoby. Izby sú účelne a vkusne zariadené. Sociálne zariadenia sú spoločné, sú k dispozícii na prízemí aj na prvom poschodí. Pre dosiahnutie vyššieho komfortu je celé zariadenie DSS Šoporňa - Štrkovec bezbariérové. Okrem obývaných izieb je tu spoločenská miestnosť, jedálne, denné miestnosti a rehabilitačná miestnosť. V exteriéri zariadenia sú vybudované priestranné terasy, okrasná záhrada s altánkom a futbalové ihrisko. Ďalšia zdravotná starostlivosť v rámci ošetrovateľskej starostlivosti je poskytovaná prostredníctvom obvodného praktického lekára pre dospelých v Šoporni, všeobecného lekára pre deti a dorast v Šoporni, stomatologického lekára v Šoporni a odborných lekárov v rámci regiónu.

Zainteresované strany s ktorými DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec rozvíja neformálne partnerstvá sú najmä:

 • Ženijný prápor Sereď

 • Duslo, a.s. Šaľa

 • Základná škola s materskou školou Šoporňa

 • Základná škola s materskou školou Pata

 • Detský folklórny súbor Važinka

 • Folklórny súbor Važina

 • Farma Humanita Kráľová nad Váhom

 • Farnosť Pata

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • I.D.C. Holding a.s. Sereď

 • Občianske združenie Pomocníček v Seredi

 • Občianske združenie ProVita Šaľa

 • Občianske združenie Sme ľudia

 • Essity Slovakia s.r.o

 • Mesto Šaľa

 • Mesto Sládkovičovo

 • Firma SEEDSTAR

 • Domov Lidmaň-Černovice ( Česko )

 • Sociálno – rehabilitačného zariadenia pre mentálne postihnuté osoby a psychiatrických pacientov Kemö Meri Tatabánya (Maďarsko)

 • Zariadenie Jugend am Werk z Viedne (Rakúsko)

 • Katolícka jednota Slovenska so sídlom v Šali

 • DSS Olichov

 • CSS Kostolná – Záriečie

 • DSS Merema Modra – Harmónia

 • DSS Prešov

 • DSS Rožňava

 • DSS Domko Košice

 • DSS Neporadza