NÁVŠTEVY

Vážená rodina a priatelia našich prijímateľov sociálnej služby / PSS /.

  • Odporúčame nahlásenie vašej návštevy vopred  / minimálne 24 hodín /.  V pracovné dni do 14,00 hod. na t.č.: 0910 934 324 u vedúcej sestry. Po 14,00 hod., počas víkendov a sviatkov na t.č.: 0911 718646.
  • Návštevy nie sú časovo obmedzené, ale prosím rešpektujte čas na obed a nočný kľud klientov. 
  • Návšteva bude realizovaná v exteriéri zariadenia / altánok / za dodržania bezpečnostných opatrení vzhľadom k prebiehajúcej výstavbe.
  • V prípade nepriaznivého počasie bude návšteva realizovaná v interiéri zariadenia. 
  • V prípade paliatívnej starostlivosti resp. v situáciách , ktoré neznesú odklad bude návšteva realizovaná na izbe PSS.
  • Ak PSS odmieta návštevu, rešpektujeme jeho rozhodnutie.