návštevy

V období od 20.12.2021 do 9.1.2022 MPSVR SR v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 aj naďalej povoľuje návštevy v ZSS / viď. príloha Semafor pre zabezpečenie návštev v ZSS vydaný v súlade s COVID AUTOMATom.

Návšteva sa musí bez výnimky vopred telefonicky alebo emailom ohlásiť / minimálne 48 hodín /, aby sme vedeli PSS a priestor pripraviť. 

V tomto období môžu prijímatelia opustiť zariadenie počas sviatkov na minimálne 72 hodín. Bližšie informácie v prílohe Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia PSS počas sviatkov v období od 20.12.2021 do 9.1.2022.