NÁVŠTEVY

Vážená rodina a priatelia našich prijímateľov sociálnej služby / PSS /.

Prosíme vás o súčinnosť pri ochrane zdravia PSS a zamestnancov zariadenia. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sme pristúpili k nasledovným opatreniam:

  • Návšteva sa musí, bez výnimky, vopred  ohlásiť na t.č.: 0910 934 324 u vedúcej sestry  / minimálne 24 hodín /, aby sme vedeli PSS a priestor pripraviť. V prípade, že návšteva nebude vopred ohlásená, nebude možné ju uskutočniť.
  • Návšteva bude realizovaná v exteriéri zariadenia / altánok / za dodržania aktuálnych hygienicko - epidemiologických opatrení / vstupný screening, respirátor, OTP režim .../.
  • Doba trvania návštevy maximálne 30 minút.
  • Návštevy v interiéri budú povolené len v prípade paliatívnej starostlivosti resp. v situáciách , ktoré neznesú odklad.