NÁVŠTEVY

Vážená rodina a priatelia našich prijímateľov sociálnej služby / PSS /.

  • Návšteva by mala byť vopred  ohlásená / minimálne 24 hodín /.  V pracovné dni do 14,00 hod. na t.č.: 0910 934 324 u vedúcej sestry., po 14,00 hod., počas víkendov a sviatkov 0911 718 646 - zdr. oddelenie.
  • Odporúčané časy návštev: 10,30 - 12,00 hod. 13,00 - 15,00 hod., 15,30 - 16,30 hod.
  • Návšteva bude realizovaná v exteriéri zariadenia / altánok / za dodržania bezpečnostných opatrení vzhľadom k prebiehajúcej výstavbe.
  • V prípade nepriaznivého počasie bude návšteva realizovaná v interiéri zariadenia. 
  • V prípade paliatívnej starostlivosti resp. v situáciách , ktoré neznesú odklad bude návšteva realizovaná na izbe PSS.
  • Ak PSS odmieta návštevu, rešpektujeme jeho rozhodnutie.
  • Pri pobyte PSS mimo domova / v domácom prostredí / musí príbuzný vopred informovať o mieste a dĺžke pobytu minimálne deň vopred. Môže požiadať o vreckové aj o vydanie OP. Vreckové slúži pre potreby PSS a jeho výška sa odvíja od počtu dní mimo domova ( suma/deň ).