Poslanie a vízia

Zámerom DSS Šoporňa - Štrkovec je pri realizácii hodnôt snaha využiť všetky dostupné prostriedky a nástroje na zlepšenie kvality života našich obyvateľov.Základným poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. Chceme aj naďalej poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnych služieb. Manažment jasne zadefinoval poslanie DSS Šoporňa - Štrkovec:

Sme tu. Pripravení a ochotní, ľudsky nastavení, chápajúci, aj profesionálni ...

Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní prijímatelia sociálnych služieb a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Preto poskytujeme služby založené na ľudskosti, vľúdnosti, empatii a trpezlivosti. Chod zariadenia je prispôsobený zdravotnému a mentálnemu postihnutiu našich obyvateľov. Poskytujeme im pohodlie, súkromie, sociálnu rehabilitáciu, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačnú intervenciu, domácu stravu z našej kuchyne a nepretržitú odbornú starostlivosť. Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadpriemerný ľudský prístup, to je naša nastúpená cesta. Zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba obyvateľom zariadenia výzvou aj životným poslaním.