Kontakty

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec

Šoporňa – Štrkovec 10, Šoporňa 925 52
031-7874198, 7017492, 7017491
dss_strkovec@zupa-tt.sk

 

 Telefónne čísla

Riaditeľka:
Mgr. Mária Tóthová, tothova_maria@zupa-tt.sk
0903 034 324

Kancelária:
Anna Farkašová, farkasova_anna@zupa-tt.sk, samostatná ekonómka
Monika Jašková, jaskova.monika@zupa-tt.sk, samostatná ekonómka mzdová a personálna 
Annamária Mackyová, mackyova.annamaria@zupa-tt.sk, administratívna pracovníčka

Iveta Hanková, hankova_iveta@zupa-tt.sk, samostatná ekonómka pre správu majetku 

Bc. Viera Mesárošová, mesarosova.viera@zupa-tt.sk, administratívna pracovníčka                     

tel. 031-7874198 

Manažér kvality poskytovaných sociálnych služieb:
PhDr. Martina Koleková, manazer.kvality@zupa-tt.sk
0911 171 287

Vedúca úseku sociálnej  rehabilitácie a výchovy:
Mgr. Slávka Soboňová, sobonova.slavka@zupa-tt.sk
0911 171 287

Sociálna pracovníčka:
Mgr. Katarína Fodorová, fodorova.katarina@zupa-tt.sk
0911 171 287

Úsek opatrovania, ošetrovania, rehabilitácie a hygieny:
Mgr. Marek Soboň (vedúca sestra), sobon.marek@zupa-tt.sk
Oľga Haringová (denná sestra), Katarína Šúreková (denná sestra )

tel. 0910 934 324 - v pracovné dni do 14,00 hod.

te. 0911 718 646 - v pracovné dni po 14.00 hod., víkendy a sviatky

Vedúca stravovacej prevádzky:
Andrea Vašková, stravovacia.prevadzka@zupa-tt.sk
0902 038 099

www.dssstrkovec.zupa-tt.sk
dss_strkovec@zupa-tt.sk