Kontakty

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec

Šoporňa – Štrkovec 10, Šoporňa 925 52
031-7874198, 7017492, 7017491
dss_strkovec@zupa-tt.sk

 

 Telefónne čísla

Riaditeľka:
Mgr. Mária Tóthová
0903 034 324

Kancelária:
Anna Farkašová
Magdaléna Kobelárová
Monika Plavocká
Iveta Hanková                       

tel. 031-7874198

Manažér kvality poskytovaných sociálnych služieb:
PhDr. Jana Slabejová
0911 171 287

Vedúca úseku sociálnej  rehabilitácie a výchovy:
Mgr. Slávka Soboňová
0911 171 287

Sociálna pracovníčka:
Mgr. Katarína Fodorová
0911 171 287

Ambulancia:
Marek Soboň (vedúca sestra)
Oľga Haringová (denná sestra)
tel. 031-7017492
0910 934 324

Zdravotný úsek: 0911 718 646

Vedúca stravovacej prevádzky:
Martina Štrpková
0902 038 099, 031-7017491

www.dssstrkovec.zupa-tt.sk
dss_strkovec@zupa-tt.sk
tothova_maria@zupa-tt.sk
farkasova_anna@zupa-tt.sk
plavocka.monika@zupa-tt.sk

sobon.marek@zupa-tt.sk
sobonova.slavka@zupa-tt.sk
slabejova.jana@zupa-tt.sk
fodorova.katarina@zupa-tt.sk