úprava areálu

Karolko
Karolko je jednoducho pracant
Karolko je jednoducho pracant
Jozef a Róbert trhali burinu
Florián rád polieva