OČKOVANIE

14.4.2021 sme absolvovali 1. očkovanie.

všetko pripravené
všetko pripravené
očkovací tím
Jarka, Dušan a Jožko
Jožko bol statočný