Ochranné štíty

28.4.2020 nám zástupca firmy ADMASYS SK  s.r.o. zo Šale priniesol ochranné štíty / 12 ks /, ktoré sponzorsky vyrobila firma pre našich zdravotných pracovníkov. Sme veľmi vďační za každú nezištnú pomoc, ktorá nám pomáha zabezpečovať odbornú a bezpečnú starostlivosť pre našich prijímateľov sociálnej služby. Veľké ďakujeme. 

vedúca sestra - s radosťou prijímame každú pomoc
zdr.pracovníci ďakujú
ochranné štíty