MIKULÁŠ

Ani tento rok nás Mikuláš neobišiel.

Mikuláš, čert , anjel a škriatok
Mikuláš, čert , anjel a škriatok medzi nami
čert úradoval
spoločná foto