MIKULÁŠ

Ani tento rok na nás sv. Mikuláš nezabudol a priniesol sladké prekvapenia.

Mikuláš prišiel najprv hore
Mikuláš, čert, anjel a škriatok
spoločná fotka
nechýbali básničky
prišiel hoci bez snehu