MIKULÁŠ

A predsa prišiel...hoci za oknami niet žiadneho snehu, predsa Mikuláš dorazil aj k nám. Básničky, pesničky, riekanky boli odmenené sladkou odmenou a hlavne úsmevom na tvárach našich chlapcov.

Mikuláš, čert a anjel
Mikuláš potešil všetkých
čerta sa nikto báť nemusel
spoločná fotka
Karolko sa mal čím chváliť
spoločné foto
Mikuláš, čert a anjel