Dr. Klaun

Na vystúpení Dr. Klauna sme sa veľa nasmiali.....

smiech schovaný v kufri
smiech schovaný v kufri
Denis sa výborne zabával
Richard bol vďačný objekt
a bolo veselo
Janka a klaun