domčeky

Dnes sme si vyrobili krásne domčeky z kartónu, ktorými sme vyzdobili spoločné priestory.

Karol a Michal pri výrobe farebných domčekov
Karol a Robert sa tešia z hotových výrobkov
a hotovo...je to krásne,že?