Dar pomôcok od VÚC

Počas týchto dní sa nám dostalo výraznej pomoci od VÚC vo forme daru jednorazových rukavíc, overalu, jednorazových nohavíc a blúz, ochranných okuliarov, ochranných štítov, respirátorov, rúšok, dezinfekčného prostriedku. Sme radi za podporu a prejavenie uznania od našich nadriadených. Ďakujeme.

dar VÚC pre naše zariadenie - ochranné odevy, rúška, dezinfekcia, rukavice