Autobus dobrej vôle

Folklórny súbor Ragačinka = Autobus dobrej vôle=zavítal medzi našich obyvateľov v sobotu 30.11.2019 a priniesol so sebou vystúpenie plné hudby, tanca a dobrej vôle. 25 detí v krásnych krojoch potešilo svojimi hláskami a tancom nás všetkých a pri hre na heligónkach sme si spoločne veru aj zanôtili. Ďakujeme všetkým členom súboru ako aj doprovodu, že myslia srdcom a rozdávajú svojim talentom lásku.

hudobné vystúpenie
tanec detí na ľudovú nôtu
heligonkári
zmes ľudových piesní