aktivizácia

Traja prijímatelia sociálnej služby od 1.4.2022 začali pracovať v našom domove na aktivačný príspevok cez ÚPSVaR. Chlapcom sa v práci páči a kolegovia sú s nimi spokojní.

Denis pracuje s pánom údržbárom.
Denis a Szilárd.
Róbert pri práci v kuchyni.
Róbert, Nina a Jarka.
Richard pri manipulácii s osobným ošatením PSS.
Richard a Juliana.