9.8. 2019 Galantské trhy

Ani tento rok sme nevynechali návštevu trhov v Galante.

nákupy na trhoch
nemohlo chýbať občerstvenie
cesta domov s plnými taškami