Zlatá rybka 2019

 

Zlatá rybka

 Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec zorganizovali v dňoch 26. – 28. júna 2019 15. ročník Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .

 Podujatia sa zúčastnilo  8 zariadení zo Slovenska a jedno družstvo tvorili priatelia z Čiech a Maďarska. Každé  družstvo tvorili 4 klienti a 2 osoby ako doprovod.

 Trojdňové podujatie sa začínalo príchodom všetkých účastníkov do nášho zariadenia, kde ich už čakali postavené stany, rybárska výstroj a chutný obed.  Po ubytovaní, oddychu a krátkom oboznámení sa s programom podujatia sa všetci účastníci zapojili do vodných športových súťaží, kde sa zabavili a zároveň sa v horúcom počasí osviežili. Večer sme sa všetci  presunuli k ohnisku, kde horela  vatra a opekali sme si chutné špekačky.

 Súťažným dňom bol štvrtok 27. jún. Súťaž prebiehala už tradične v areáli súkromného rybníka u p. Beňa na Štrkovci.  

 Na začiatku súťaže sa vyžrebovali  lovné miesta  pod dozorom predsedu odbornej poroty pána Jozefa Lipovského . Slávnostným výstrelom o 07,30 hod. boli rybárske preteky zahájené. Dozor nad regulérnosťou pretekov zabezpečovala porota zložená z členov miestneho rybárskeho zväzu zo Šoporne konkrétne to boli páni: Jozef Lipovský, Štefan Lipovský,  Miloš Korec, Igor Kolek, Štefan Macho, Jozef Ferenc, Matej Lipovský, Ivan Soboň, Karol Kluka, Jozef Ščípa a Ján Lipovský.  Za ich ochotu, trpezlivosť a odbornú pomoc pri rybolove im patrí naše veľké                 ĎAKUJEME.

 Úlovky boli riadne zaznamenané v tabuľkách. Víťazom sa stalo družstvo s najťažšou ulovenou rybou,  druhé miesto patrilo družstvu s najväčším počtom ulovených rýb a tretie miesto bolo pre družstvo s druhým najväčším počtom ulovených rýb. Akcie sa zúčastnili tieto zariadenia:

 V rámci Slovenska:

za Trnavský samosprávny kraj – DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, DSS Pastuchov,

za Nitriansky samosprávny kraj – DSS Olichov

za Trenčiansky samosprávny kraj – CSS Kostolná - Záriečie

za Prešovský samosprávny kraj – DSS Prešov,

za Košický samosprávny kraj – DSS Rožňava, DSS Košice a DSS Šemša,

za Žilinský samosprávny kraj – DSS Méta Martin,

za Bratislavský samosprávny kraj – DSS Merema Modra.

  •  

    Zahraniční účastníci:

Čechy – Domov Lidmaň

Maďarsko – Kemö Meri Tatabánya.

Súťaž ukončil pán Beňo presne o 12,00 hod. výstrelom z pušky. Porota vyhodnotila tabuľky úlovkov jednotlivých družstiev a následne Ing. Blažena Flamíková a  Mgr. Daniela Nagyová z Úradu Trnavského samosprávneho kraja spolu s riaditeľkou zariadenia DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec Mgr. Máriou Tóthovou slávnostne vyhlásili výsledky súťažného rybolovu:

na 1. mieste sa umiestnili zástupcovia z DSS Méta Martin s 9,6 kg rybou

na 2. mieste sa umiestnili rybári z CSS Kostolná-Záriečie

3. miesto získali priatelia z DSS Pastuchov.

 

Neodmysliteľnou súčasťou nášho podujatia sú vojaci zo Ženijného práporu v Seredi, ktorí nám pomáhajú s organizáciou ako aj s programom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 15. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov Zlatá rybka, všetkým sponzorom, priateľom a spriazneným dušiam nášho domova.

prvá ulovená ryba - kapor 5,6 kg
príprava tričiek na lov
stanový tábor v našom domove
lov v plnom prúde
vodník a víla plnili priania
druhá najväčšia ryba patrila rybárom z Prešova
Ženijný prápor zo Serede
slávnostné otvorenie podujatia
slávnostný nástup účastníkov podujatia
vodník nemohol chýbať
u vodníka sa plnili priania
ukážka sebaobrany
naši chlapci nás prišli povzbudiť
naše družstvo
3.miesto DSS Pastuchov
2.miesto CSS Kostolná - Záriečie
1.miesto DSS Méta Martin
poďakovanie rozhodcom-rybárom
poďakovanie manželom Beňovým - majiteľom Rybníka pri starej pálenici
organizátorský tím
zábava v našom domove
sladká odmena v podobe torty