Strom života

Dňa 3.10.2019 sa uskutočnil 17.ročník tvorivých dielní Strom života. Pozvaní prijímatelia sociálnych služieb z DSS Galanta, DSS Šintava, DSS a DD Sereď, DSS Košúty, DSS Lehnice, DSS Pastuchov a samozrejme naši PSS vytvárali drobné ozdoby z rôznych materiálov, ktorými ozdobovali strom v parku nášho domova.

vitajte u nás
tvoríme
tvoríme
ozdobujeme spoločný strom života
spoločná fotografia
Karol a Róbert
vyhodnocovanie podujatia
spoločná fotka