Štrkovecká barónka

21.marca 2023 sa v MsKS Galanta uskutočnil 17.ročník prehliadky umeleckej tvorivosti PSS zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktorú organizoval DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec. Absolútnym víťazom sa stalo naše zariadenie. Chlapci, kolegovci veľká vďaka a gratulujeme!!!

výstavka prác
účinkujúci za naše zariadenie
miesto konania
miesto konania
ceny od sponzorov
účastníci
socha ŠB
pohostenie
víťazi
zábava
zábava