MIKULÁŠ

Ani tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi neobišiel naše zariadenie. Svojim príchodom spôsobil veľa radosti a veru u niektorých aj strach z čerta. Anjel sa však prihovoril za všetkcý a spoločne sme Mikulášovi sľúbili, že budeme dobrí a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

Mikuláš je kamarát
Florián Mikulášovi zaspieval
s pani riaditeľkou