Duslo - naši priatelia a pomocníci

Vedenie DUSLA a.s. nám poskytlo pracovníkov na orezanie stromov v našom parku. Naši prijímatelia sociálnych služieb radi pomohli pri mužskej práci.

úprava parku
orezávanie stromov
naša pomoc