Dni tradičných ľudových remesiel

Prvý krát sme sa aktívne zapojili di Dní tradičných ľudových remesiel v Piešťanoch. Verejnosť mala možnosť vidieť naše vystúpenie na ľudovú nôtu - Tancovačka.