Cesta viery

Cesty za vierou / 26.7. - 29.7.2021 / sme sa zúčastnili spolu s PSS a pracovníkmi zo zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja ako poďakovanie za zvládnutie situácie počas karantény Covid-19. Počas cesty sme navštívili mestá Rožňava, Košice, Levoča, Žilina s cieľom prehliadky miest, sakrálnych stavieb, pamiatok a účasti na spoločných svätých omšiach.  Navštívili sme Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, Dóm Svätej Alžbety v Košiciach, Kostol Navštívenia Panny Márie / bazilika minor / na Mariánskej hore, Chrám svätého Jakuba s oltárom Majstra Pavla v Levoči, kostol Panny Márie Matky Cirkvi na vrchu Živčáková a ako bonus sme si prezreli aj ZOO Košice. Z cesty sme so odniesli množstvo krásnych zážitkov, duchovných precítení na svätých omšiach, požehnaní a povzbudení do ďalších dní.