svätá omša 23.10.2019

V našom domove majú prijímatelia sociálnych služieb možnosť navštevovať svätú omšu a zároveň prijať sviatosť zmierenia. Medzi našim obyvateľov prichádza dôstojný pán Kuna spolu s veriacimi z farnosti v Pate.

kázeň
účasť na sv. omši
príhovor p. farára
účasť na sv. omši