Jarmok v Šintave

6.9.2019 sa uskutočnil v Šintave tradičný jarmok výrobkov PSS zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Naši PSS ponúkali množstvo výrobkov z našej tvorivej dielne, kde pracujú pod odborným vedením p. Ľubice Tvarožkovej.  

predaj šperkov z našej dielne
radosť z našich výrobkov