ŠTRKOVECKÁ BARÓNKA 2019

 

Štrkovecká barónka 2019

 

20. marec 2019  bol dňom 16.ročníka prehliadky umeleckej tvorivosti prijímateľov sociálnej služby zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ŠTRKOVECKÁ BARÓNKA.

 

Na prehliadku boli pozvané všetky zariadenia v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Pozvanie prijali:

 

 •          DSS Šoporňa – Štrkovec

 •          DSS a DD Holíč

 •          DSS Skalica

 •          DSS Horný Bar

 •          DSS Jahodná

 •          DD, DSS a DPD Senica

 •          DSS Zavar

 •          DSS Galanta

 •          DSS Pastuchov

 •          DSS Moravský Sv. Ján

 •          DD a DSS Sereď

 •          DSS Rohov

 •          DSS Medveďov

 •          DSS Košúty

 •          DSS Okoč

 •          DSS Lehnice

 •          DSS Šintava

 •          DSS Bojková   

 

Prehliadka sa konala už tradične v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante.

 

Všetky vystúpenia pozorne sledovala porota v zložení PhDr. Andrea Horníčková, predsedníčka poroty a členky poroty Ing. Silvia Cifrová a Ing. Milena Kolárová.

 

Svojou prítomnosťou nás poctil aj pán štátny tajomník MPSVaR SR Mgr. Branislav Ondruš, p.Danica Lehocká, PhD. - generálna riaditeľka Sekcie práce MPSVaR a primátor mesta Galanta p. Peter Paška.

 

Medzi pozvanými hosťami boli aj zástupcovia Úradu TTSK, zástupcovia obce Šoporňa, sponzori, príbuzní a známi PSS.  V hľadisku nechýbali naši priatelia z CSS Trenčín – Juh, žiaci zo ZŠ s MŠ v Šoporni, ktorým veľmi pekne ďakujeme za podporu v hľadisku. 

 

Veľkým prekvapením pre účastníkov bola aj prítomnosť herca Juraja Baču a jeho priateľky známej speváčky Simony Martausovej.

 

Každé zariadenie malo v rámci prehliadky 15 minút na prezentáciu svojich  vystúpení v troch  kategóriách – hudobnej, tanečnej a dramatickej. Porota hodnotila celkový dojem z vystúpenia a zároveň k hodnoteniu pripojila aj dojem z výstavky výtvarných prác jednotlivých zariadení, ktoré boli vystavené vo vstupnom vestibule kultúrneho domu. Úroveň prehliadky má stále stúpajúci charakter a porota má čoraz ťažšiu úlohu rozhodnúť o celkovom víťazovi.  

 

Putovnú sochu Štrkoveckej barónky si odniesol tento rok DSS pre deti a dospelých Okoč. Toto rozhodnutie bolo spojené s obrovskou radosťou PSS ako aj  zamestnancov zariadenia a potleskom všetkých účinkujúcich v sále. Gratulujeme.

 

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov, kde boli všetci účinkujúci odmenení za svoje umelecké vystúpenia, nasledovala veselá zábava.  Sme radi, že má naša prehliadka u verejnosti priaznivý ohlas a všetci účastníci prežívajú krásne okamihy spolupatričnosti a priateľstva.

 

spoločná pieseň
spoločná pieseň
mexický tanec
divadielko o Mexicu
pohľad do publika
socha barónky zaujala svoje miesto
divadielko
pohľad do hľadiska
Robert, Robert a zase Robert
výstavka prác
socha barónky