Vianočný večierok firmy NOVARES 15.12.2018

Firma NOVARES nás pozvala na Vianočný večierok, kde výťažok z predaja tombolových lístkov putoval do nášho zariadenia. PSS spolu s personálom si pre tento večer nacvičili dojímavý kultúrny program, ktorým chceli všetkým zamestnancom firmy poďakovať za ich štedrosť a spolupatričnosť.

Príhovor pani riaditeľky.
Poďakovanie.
Vedenie firmy obdarovalo PSS aj priamo na večierku.
Prevzatie výťažku  z predaja tombolových lístkov.