Šintavanka

30. október 2018 - v tento významný deň medzi nás zavítala Šintavanka, ktorá rozospievala celý domov. Ďakujeme za príjemné chvíľky s dychovkou.

a teraz tú moju
spoločná fotka
Robert a jeho sólo