BUDAPEŠŤ

Navštívili sme krásnu Budapešť a jednu z najstarších ZOO na svete. Strávili sme v Maďarsku príjemný deň.