Štrkovecká barónka

Dňa 19.3.2024 sa v MsKS v Galante konal 18. ročník umeleckej prehliadky Štrkovecká barónka, ktorú DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec prvý krát zorganizoval v roku 2004.

Účastníci majú možnosť predstaviť sa porote a divákom v štyroch kategóriách: výtvarnej, tanečnej, dramatickej a hudobnej. Prezentujú, čo dokážu, čo ich baví a napĺňa. Svojimi vystúpeniami sa snažia zaujať porotu, ktorá jedno zariadenie ocení putovnou sochou Štrkoveckej barónky od keramikára pána Romana Polakoviča.

Tešíme sa, že naša prehliadka má priaznivý ohlas. Nebolo by to však možné bez veľkej snahy, trpezlivosti, nácviku, kreativity a hlavne ochote niečo sa naučiť, niečím potešiť či pomôcť.

A za to ĎAKUJEME vám všetkým.

ŠB
ŠB
ŠB
ŠB
ŠB
ŠB