Vianoce a krabice lásky.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Už niekoľko rokov sa presviedčame, že veľmi veľa. Stačí sa pozrieť do tvárí našich klientov. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME...triede septima, Miške a Tomáškovi zo Šoporne, Leoškovi, Riškovi, Maťkovi, Lili, Dianke, Jurkovi, Bianke a Milanovi, Soničke, Tobiasovi Hlaváčovi, Júlii a Jakubkovi Janicoví, rodine Plankovej, Nelke, Lukášovi, Paťkovi, učiteľom a žiakom zo ZŠ s MŠ Dolné Zelenice, Miške zo Šoporne a samozrejme všetkým, ktorí meno nenapísali, ale s láskou vytvorili krabice NAOZAJ PLNÉ LÁSKY. Požehnané Vianoce želajú klienti a zamestnanci DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec

radosť