stanovačka v Bojkovej

Naša stanovačka u priateľov v DSS Bojková bola super, zabavili sme sa, spoznali sme okolie.

trochu pohybu
stíšenie sa
príprava na spánok
prechádzka po lese
stavanie stanu
hráme sa
hráme sa
príprava stanu