Aktivizácia.

Róbert na  aktivizačných prácach v kuchyni.

Róbert s Jarkou pri príprave obeda
Róbert s Jarkou pri príprave obeda
Róbert s Jarkou pri príprave obeda
Róbert s Jarkou pri príprave obeda